# Донор Соотношение, %
1 fs1.msmsu.ru 0 %
2 moshirurg.ru 0 %
3 msmsu.ru 0 %
4 vk.com 0 %